top of page

Izjava o privatnosti

 

1.   Što prikupljamo?

Naša Politika zaštite osobnih podataka definira upravljanje korištenjem i pohranom vaših podataka. Našu Politiku zaštite podataka možete vidjeti na poveznici: https://hr.didabozahouse.com/privacy-policy

Dida Boža d.o.o. je Voditelj obrade osobnih podataka koje nam Vi kao (potencijalni klijent, ili posjetitelj web stranice) dostavite ili ustupite. Od Vas prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka: 

  • Ime i prezime

  • adresa

  • e-mail adresa

  • broj telefona (opcionalno)

 

 

2.   Zašto prikupljamo?

Vaši osobni podaci su nam potrebni kako bi Vam pružili sljedeće usluge: 

 

  • definiranja narudžbe ili rezervacija smještaja,

  • izvršenja naplate, 

  • isporuka naručenih proizvoda i 

  • povrat odnosno reklamacije proizvoda

3.   Što radimo s Vašim podacima?

Vaši osobni podaci obrađuju se i čuvaju u Dida Boža d.o.o. na adresi, Vilka Novaka 18, 42209 Sračinec. 

Niti jedna treća strana koja surađuje s Dida Boža d.o.o. nema pristup Vašim podacima, osim ako to nije regulirano odgovarajućim ugovorima ili izričito propisano nekim od važećih zakona.

 

 

4.   Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke koje smo dužni čuvati prema važećim zakonskim propisima čuvamo prema njihovim odredbama. Podatke koje smo prikupili temeljem našeg legitimnog interesa čuvamo sukladno odredbama naše Politike čuvanja podataka. Podaci se nepovratno uništavaju nakon isteka definiranog roka čuvanja. Svaki osobni podatak zadržan kod nas zbog marketinških ili servisnih ažuriranja i obavješćivanja, zadržat će se kod nas do trenutka kojeg Vi odredite ili do trenutka do kojeg želite primati naše informacije. Za više informacija pogledajte našu Politiku čuvanja podataka.

 

 

 

5.   Koja su Vaša prava?

Ukoliko smatrate da je bilo koji osobni podatak koji se nalazi kod nas, netočan ili nepotpun, imate mogućnost tražiti uvid u predmetne informacije, ispraviti ih ili tražiti brisanje. U tom slučaju, molimo kontaktirajte nas putem e-maila privacy@hermes-inc.com.

U slučaju da imate primjedbu na postupanje s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka na privacy@hermes-inc.com ili pisanim putem na adresu Dida Boža d.o.o. na adresi, Vilka Novaka 18, 42209 Sračinec. Naš Službenik za zaštitu podataka pregledat će Vašu žalbu i potražiti odgovarajuće rješenje. 

Ukoliko i dalje smatrate da se Vaši osobni podaci nisu obrađivali primjereno i sukladno zakonu, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka – AZOP (www.azop.hr) i kod njih uložiti prigovor. 

bottom of page